Dlouhá chvíle

Added 03:18 12. 5. 2012

Declaration

Jsem majitelem veškerých autorských práv k dílu "Dlouhá chvíle", s výjimkou hudby, jejímž autorem je Jan Uvira a kapela Jelou a ke které mi byl udělen souhlas k použití ve filmu. Dále kromě následujících zvuků: http://www.freesound.org/people/morgantj/sounds/60610/ http://www.freesound.org/people/kMoon/sounds/90788/ http://www.freesound.org/people/J.Zazvurek/sounds/73583/ http://www.freesound.org/people/amliebsch/sounds/39222/ http://www.freesound.org/people/pcaeldries/sounds/23131/ http://www.freesound.org/people/laurent/sounds/16995/ šířených pod licencí "Creative Commons — Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)"; http://www.freesound.org/people/bevangoldswain/sounds/54779/ http://www.freesound.org/people/Shades/sounds/37236/ http://www.freesound.org/people/pauliep83/sounds/33679/ šířených pod licencí "Creative Commons — Sampling Plus 1.0", tudíž není jejich užití v dílu v rozporu s autorským právem. Souhlasím s šířením videa na internetu pod licencí "Creative Commons — Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)". Zuzana Lýová

Video Streaming License

Creative Commons — Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Resources from the Laboratory LEMMA

12. Filmový festival FI MU

Previous Next

videoThumb

12. Filmový festival FI MU (doprovodná videa)

Duration 0:48

videoThumb

12. Filmový festival FI MU (doprovodná videa)

Duration 1:41

videoThumb

12. Filmový festival FI MU (doprovodná videa)

Duration 0:18

videoThumb

Remote Control

Duration 0:19

videoThumb

Remote Control

Duration 5:45

videoThumb

Epic Quest I.

Duration 0:10

videoThumb

Epic Quest I.

Duration 5:43

videoThumb

Dlouhá chvíle

Duration 0:18

videoThumb

Dlouhá chvíle

Duration 5:17

videoThumb

Narcis

Duration 0:59

videoThumb

Narcis

Duration 6:29

videoThumb

Infomnia: information overdose

Duration 7:07

videoThumb

Již brzy

Duration 8:21

videoThumb

Nebojte se do knihovny

Duration 2:02

videoThumb

3. 10. 2011

Duration 0:12

videoThumb

3. 10. 2011

Duration 6:10

videoThumb

První jarní den

Duration 2:08

videoThumb

lež.org

Duration 3:26

videoThumb

Dvířka

Duration 0:40

videoThumb

Dvířka

Duration 7:23

videoThumb

Ultrakontinuum

Duration 0:37

videoThumb

Ultrakontinuum

Duration 5:46

videoThumb

Servant Man

Duration 0:19

videoThumb

Servant Man

Duration 8:17

videoThumb

12. Filmový festival FI MU (doprovodná videa)

Duration 0:42

videoThumb

Casa Carnivora

Duration 8:15

videoThumb

Dárek

Duration 0:07

videoThumb

Dárek

Duration 5:00

videoThumb

Špionka s koulema

Duration 1:01

videoThumb

Špionka s koulema

Duration 8:06

videoThumb

Prostý život

Duration 0:59

videoThumb

Prostý život

Duration 5:24

videoThumb

Pro FI divadlo

Duration 0:13

videoThumb

Pro FI divadlo

Duration 7:58

videoThumb

Očekávání

Duration 0:11

videoThumb

Očekávání

Duration 7:25

videoThumb

12. Filmový festival FI MU (doprovodná videa)

Duration 1:26