Laboratoř elektronických multimediálních aplikací 

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně

přeskočit na navigaci ↓ | Grafická verze | [Textová verze]

Konec kamarádů v Čechách (Pavel Bier)

Vše začíná předstartovním shromážděním, kde pořadatel vysvětlí stručně pravidla závodu (pohybovat se jen po svých, žádné dopravní prostředky, každý den do půlnoci musí dorazit k určitému místu, kdo tam nebude automaticky prohrává). Na závod dojdou dva kamarádi (Petr a Lukáš), kteří se rozhodli při závodě se podporovat, a pokud vyhraje jeden z nich, tak si cenu rozdělí.

Následuje hromadný start všech účastníků závodu. Bude následovat několik střihů na různé lidi. Střih na Petra a Lukáše, jak k večeru dobíhají na kontrolní stanoviště toho dne. Tam se podepíšou na papír zde umístěný a pokračují podle zprávy dále až do tmy, kdy zalehnou. Do batohu si musejí dát kamen, který musejí donést do cíle (označený). Střihy na různé lidi, jak usínají na různých místech, utahaní (nezalézají do spacáku apod.).

Druhý den bude pokračovat hra. Petr a Lukáš se začnou bavit, vykládají různé vtipy a vzpomínají na své zážitky. Později unavení již nemluví. Kvůli Lukášovi málem zabloudí a musejí se vrátit. První náznaky rozporů mezi kamarády. Třetí den. Oba celkem unavení utíkají po poli, přičemž si Petr jemně vymkne kotník. Začíná zdržovat Lukáša a ti se začnou hádat. Lukáš vyčítá Petrovi, že ho zdržuje a on mu oponuje, že se již dohodli na spolupráci, takže mu musí pomoci. Odpočinou si tedy chvíli a pak pokračují. Ke kontrolnímu stanovišti dorazí chvíli před půlnocí.

Ráno Petr již s obvázaným kotníkem vyráží na cestu. Trochu ho to pobolívá. Jejich společnou cestu prolínají záběry na přírodu a na ostatní závodníky (různé pády, vyčerpání, únava). Záběry na Petra a Lukáše, jak řeší, kudy se vydat a znovu se hádají. Nakonec i přes nevoli Petra se vydávají podle Lukáša. Oni pak musejí překonávat náročnou cestu přes různá místa. Na večer oba unavení usínají beze slova.

Čtvrtý den začíná hádkou o jídlo, kdy Petr odmítá dát kousnout Lukášovi nějakého oplatku. Hádají se a nadávají si. Přesto společně pokračují. K večeru dochází k zásadnímu zvratu, kdy na předposledním stanovišti se nemohou shodnout, kudy se do cíle dostanou nejrychleji a tak se rozdělují. Večer usínají a nadávají na sebe navzájem. Ráno oba brzo vyrážejí a sbíhají se na cestě.

Pak si zase uvědomí Petr, že existuje kratší cesta. Vydává se po ní, ale Lukáš brzo na ni také zahne a setkávají se na malém palouku, kde dojde ke rvačce a Lukáš omráčí Petra. On pak pokračuje. Petr se po probuzení vydává rychle za ním. Lukáš brzy svůj náskok ztratí, když se zdrží jedením a pak na chvíli zabloudí.

Oba se setkávají na palouku, těsně před cílem. Při závěrečném finiši trefí jeden toho druhého kamenem do hlavy a on upadá. Ten druhý doráží do cíle a raduje se. Tam mu však pořadatel sděluje, že skončil druhý. Záběr na vytřeštěné oči směřující na jednoho závodníka již v cíli.

Konec