Laboratoř elektronických multimediálních aplikací 

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně

přeskočit na navigaci ↓ | Grafická verze | [Textová verze]

Buty: Nemusí se vždycky konat vražda - Hudební klip (Pavel Bier)

Záběr 000
ČB obraz. Statická kamera
Roztmívačka na večení město z vyvýšeného místa (rozsvěcují se lampy).
Záběr 001
ČB obraz. Statická kamera
Tmavá ulice osvícená lampami. Mužská postava (označení Pepa) vychází zpoza ulice a projde kolem kamery (polodetail). Pak se za ní zjeví stín neznámé osoby.
Záběr 002
ČB obraz. Statická kamera
Střih na tmavý lampou osvětlený dům (označení Dům 002)
Záběr 003
ČB obraz. Statická kamera
Střih na další tmavou ulici s procházející postavou (označení Jožka)
Záběr 004
ČB obraz. Statická kamera
Záběr na večerní jen lampami osvětlený park. Osoba - žena (označení Mařka) z dálky se blíží. Na lavečce spí bezdomovec. Mařka se mu vyhýbá (obchází s odstupem).
Záběr 005
ČB obraz. Kamera pohledem Mařky.
Pohled očima Mařky na bezdomovce, jak kolem něj prochází a pak se rozhlíží přes noční park.
Záběr 006
ČB obraz. Pohybující se kamera
Záběr na další dům (Dům 006). Pohled přechází na prázdnou ulici.
Záběr 007
ČB obraz. Statická kamer
Pohled na park s Mařkou procházející parkem z pohledu ze křoví.
Záběr 008
ČB obraz. Statická kamera
Záběr na ulici (ze záběru 006), kde se na zemi mihne stín neznámé osoby.
Záběr 009
ČB obraz. Statická kamera
Auto projíždějící ulicí, zatáčí za roh, odkud vychází Pepa.
Záběr 010
ČB obraz. Statická kamera
Doplňující záběr - tmavý dům (rozsvícené okno)
Záběr 011
ČB obraz. Kamera pohledem pozorovatele.
Pohled očima pozorovatele na Mařku procházející parkem (u ní je vidět náznak spěchu).
Záběr 012
ČB obraz. Pohybující se kamera
Záběr na ženu zepředu poloprofilem, která náhle otáčí hlavu směrem ke křoví.
Záběr 013
ČB obraz. Kamera pohledem pozorovatele.
Žena se z chodníku dívá na kameru, která rychle zajíždí dolů.
Záběr 014
ČB obraz. Statická kamera
Pohled z dálky, jak se žena rozbíhá.
Záběr 015
ČB obraz. Kamera pohledem pozorovatele.
Kamera se rozbíhá za ženou. Když je skoro u ní, záběr končí.

Změna rytmu písně.
Změna z černobílého na barevný obraz.

Záběr 016
Barevný obraz. Statická kamera
Záběr na ulici ze záběru 006 (008), na kterou vejde hlavní postava (Tonda). Záběr na celek. Tonda se blíží ke kameře.
Záběr 017
Barevný obraz. Statická kamera
Polodetail na Tondu z boku, procházející kolem domu 002.
Záběr 018
Barevný obraz. Statická kamera
Doplňující záběr - Tonda prochází kolem domu, na které byl veden záběr 010. Záběr na celek.
Záběr 019
Barevný obraz. Statická kamera
Záběr na noční ulici, kde se hemží lidé (střed města apod.)
Záběr 020
Barevný obraz. Statická kamera
Záběr na noční (večerní) frekventovanou křižovatku.
Záběr 021
Barevný obraz. Statická kamera
Tonda pomalu kráčí a kouří cigaretu. Pohled (polodetail), na výfuk kouře.
Záběr 022
Barevný obraz. Statická kamera
Pohled na celek. Tonda típne cigaretu a vajgl odhodí.
Záběr 023
Barevný obraz. Statická kamera
Záběr na Tondu zazadu, jak močí na trávník. Když dokoná potřebu odejde z obrazu.
Záběr 024
Barevný obraz. Statická kamera
Střih na několik záběrů noční ulice s lidmi (střed města apod.)
Záběr 025
Barevný obraz. Statická kamera
Tonda vchází do parku. Stejný záběr jako 004.
Záběr 026
Barevný obraz. Pohyblivá kamera
Záběr na prázdnou lavečku, který přejede na Tondu.
Záběr 027
Barevný obraz. Statická kamera
Záběr na stánek, u kterého se zjevuje hlavní hrdina. Pozdraví se s nějakou osobou.
Záběr 028
Barevný obraz. Statická kamera
Tonda si něco koupí a věc si dá do tašky.
Záběr 029
Barevný obraz. Statická kamera
Střih na Tondu stojícího opodál popíjejícího nápoj.
Záběr 030
Barevný obraz. Statická kamera
Záběr na popelník s hořící cigaretou.
Záběr 031
Barevný obraz. Statická kamera
Záběr na zem, kam doletí vajgl. Jsou vidět nohy odcházejícího Tondy.
Záběr 032
Barevný obraz. Statická kamera
Záběr s kapelou. Buď prolnutí obrazu se záběrem na dům nebo záběr na televizi v obchodě, kde dávají záběr z koncertu.
Záběr 033
Barevný obraz. Statická kamera
Pohled na dům 002

Změna rytmu písně.
Změna z barevného na černobílý obraz.

Záběr 034
ČB obraz. Statická kamera.
Záběr na hřbitovní zeď.
Záběr 035
ČB obraz. Statická kamera.
Střiha na čtyři funebráky procházející hřbitovem. Postavy jsou zabrány v celku.
Záběr 036
ČB obraz. Statická kamera.
Záběr na křižovatku 020, bez provozu.
Záběr 037
ČB obraz. Statická kamera.
Záběr na ulici z 019, bez života.
Záběr 038
ČB obraz. Statická kamera.
Záběr na několik tmavých domů.
Záběr 039
ČB obraz. Pohybující se kamera.
Pohled na ulici, který přejde na osobu ležící na zemi.

Změna rytmu písně.
Změna z černobílého na barevný obraz.

Záběr 040
Barevný obraz. Statická kamera
Tonda s taškou v ruce kráčí parkem (stejný jako záběr 025)
Záběr 041
Barevný obraz. Statická kamera
Tonda kráčí po chodníku.
Záběr 042
Barevný obraz. Statická kamera
Tonda zkracující si cestu po trávě.
Záběr 043
Barevný obraz. Statická kamera
Tonda přichází před dům
Záběr 044
Barevný obraz. Poybující se kamera
Kamera přejde od zavírajících dveří na pohled na dům, kde se svítí.
Záběr 045
Barevný obraz. Pohybující se kamera
Pohled na ústí parku, kde se zjevuje Mařka a otáčí se zpět.
Záběr 046
Barevný obraz. Statická kamera
Postava ležícína zemi (záběr 039) se pomalu zvedá a odchází.
Záběr 047
Barevný obraz. Statická kamera
Pohled na noční město. Zatmívačka.

Hudba končí.