Laboratoř elektronických multimediálních aplikací 

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně

přeskočit na navigaci ↓ | Grafická verze | [Textová verze]

Žít s lupou (Petr Horký)

EXTERIÉR: seznámení

kamera se postupě v několika záběrech přibližuje z celku do detailu.
...(kompozice!!!)
1. CELEK
Širá pláň, v dáli strom a pod ním osoba.
 
2. POLOCELEK
přiblížení...
 
3. POLODETAIL
Alena orámovaná větvemi shora.
 
4. DETAIL
obličej Aleny.
 
 

EXTERIÉR: v přírodě

Provazy slunečných paprsků prostřelují zelenou louku.. Je krátce před polednem, slunce pálí z výše.
1. POLOCELEK louky a kamenitého násypu zvuk ptáků
2. POLOCELEK louky
Alena jde zahradou, sedne si do trávy pod koruny košatých stromů.
... (kamera panoramuje)
 
3. DETAILY
Ve větvích poskakují a cvrlikají ptáci, hrají si v zeleném listoví.
... (podhledy)
zvuk ptáků, šum větru
4. POLODETAIL Alena v zahradě.
Leží v trávě s rukama pod hlavou. Hledí okouzlena do korun stromů.
... (záběr shora)
 
5. POLODETAIL Kapsa
Alena vytahuje z kapsy duhovou kuličku.
... (záběr shora)
 
6. POLODETAIL Alena s Kuličkou
... (záběr z nadhledu)
Alena má přivřené jedno oko, druhým upřeně sleduje kuličku, kterou ležérně protáčí v prstech.
 
7. DETAIL Kuličky
... (Alena zády ke kameře, záběr proti slunci pojmout tonálně, zaostřeno na kuličku, částečně vidíme zápěstí a prsty)
Alena skrz kuličku pozoruje se zaujetím podivně se deformující strom, který osvětluje vysoké slunce. Pohybující kulička mění obrazy v pozadí, navozuje kouzelnou atmosféru.
Alena si pomyslí: Ráda potkávám nové tváře, avšak nerada na ně sázím. kde leží hranice mezi nevinnou touhou za poznáním a citovou vazbou? Topím se v tom, plácám kolem. Cítím bezmocnost a to mě trochu bolí.
8. DETAIL Aleny
... (nadhled)
Pohne prudce hlavou, aby zahnala svízelné myšlenky. Hledí do korun stromů
 
9. DETAIL Koruny stromů
... (podhled)
Koruna s bohatou zelení listoví trčí do výše.
 
 

EXTERIÉR: na svahu

.....radostný tanec se svetrem, válení sudů ze svahu, holubička..... a jiné poeticko-obrazové prvky
 

EXTERIÉR: pěšina k chalupě

Po rozmarném duševním výletu se Alena vrací domů, jde zvesela a uvolněně.
1. CELEK
Alena se ubírá k domovu, myslí na hezké věci, v ruce si nese boty.
... (důraz na kompozici zvlněné cesty, stromu a vzdalující se Aleny)
 
2. POLODETAIL noh
Bosá chodidla houpavým krokem našlapují nerovnou, místy trávou prorostlou, cestou.
... (kamera sleduje nohy rytmicky podle chůze)
 
3. DETAIL na květinu a nohu
Noha přišlápne květinu, která se klube z trsu trávy.
... (detail, slunce za zády )
 
4. DETAIL
Alena se otáčí pohledem k místu, kde roste květina, chvíli váhá. Hlava mizí v spodní části záběru, míří ke květině.
... (detail přímo na tvář, čás záběru ponechat volnou)
 
5. DETAIL
Alena škubne za stonek kvítka.
... (profil)
 
6. POLODETAIL
... (záběr z nadhledu)
Alena se zvedá s květinou v ruce.
 
7. DETAIL na květinu a prsty
... (mírné panoráma)
Květ pomalu přibližuje ke tváři, něžné foukne do lístků.
 
8. DETAIL ucha
Rostlinka za uchem Aleny...
 
 

JÍDLO: INTERIÉR: v domě v jídelně

Uprostřed místnosti je prostřený stůl.
1. POLOCELEK místnosti
Otevírají se dveře, Alena vchází do místnosti a pomalým krokem míří ke stolu
... (kamera panoramuje)
 
2. POLODETAIL u stolu
Dana sedí za stolem, před sebou má prázdí bílý talíř, ruka podpírá bradu. Povýšeně sleduje Alenu silně arogntním výrazem.
... (kamera přímým pohledem v úhlu očí)
 
3. POLODETAIL
Alena se zvedá ze židle, rukama tlačí unavené tělo vzhůru a natahuje se směrem k Daně.
... (přímý pohled na Alenu z pohledu Dany, )
 
4. DETAIL
Tváře obou dívek se nebezpečně přibližují, zastaví se těsně naproti sobě, provrtávají se jiskřivými pohledy. Po chvíli Alena vzdává oční přestřelku a pomalu se stahuje ze záběru.
... (detail z profilu)
 
5. POLOCELEK stůl s osazenstvem
Alena sedí přímo proti Daně.
... (profil)
 
6. POLODETAIL na jídlo
... (záběr z nadhledu)
Alena odkrývá pokličku hrnce s jídlem.
 
7. DETAIL jídla
... (mírný nadhled)
Napíchne kus masa na vidličku.
 
8. DETAIL talíře s jídlem
... (mírný nadhled)
Šťavnatý kousek umisťuje na prázdný talíř.
 
9. POLOCELKY postupně na Danu a Alenu
... (kamera skrz osobu, která je zády před kamerou, umístěna postupně v horním pravém a horním levém rohu záběru)
Střídavé záběry na obě osoby při jídle.
 
 

INTERIÉR: pokoj

Malá komůrka s ponurým osvětlením, Dřevěná postel je připravena k zalehnutí...
1. POLOCELEK místnosti
Alena vstupuje do místnosti a míří k nočnímu stolku
... (kamera panoramuje z velkého nadhledu)
 
2. POLODETAIL u
Alena ulehá ke spánku.