Laboratoř elektronických multimediálních aplikací 

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně

přeskočit na navigaci ↓ | Grafická verze | [Textová verze]

Práci čest! aneb Je-li dobře udělaná, tak čest! (Michal Valenta)

1. Scéna

111. Záběr uvnitř auta. Přichází hlavní hrdina v běžném oblečení odpovídající mladému podnikateli. Sedá do auta, startuje.
112. Ruka posouvá řadící páku do pozice prvního stupně.
113. Hlava pečlivě sleduje vozovku.
114. Pohled na ubíhající ulici.
115. Ruce na volantu a tachometr.
116. Záběr z venku. Auto přijíždí k prodejně.
117. Kolo projede obrazem a zastaví.
118. Práh dveří a přicházející nohy, které se u dveří zastaví.
119. Ruka točí klíči v zámku.
121. Záběr z prodejny. Dokončení odemčení a přechod dovnitř.

2. Scéna

211. Hodiny 9:05.
212. H. hrdina - Tomáš sedí u počítače a telefonuje.
213. Do dveří vchází zákazník. Prochází prodejnou, rozhlíží se. Přichází k pultu, Tomáš končí hovor a zákazník promlouvá.
214. Hlava Tomáše odpovídá a přikyvuje.
215. Ruka uchopuje HDD a podává jej zákazníkovi. Předává doklad a bere peníze.
216. Zvoní telefon, Tomáš jej zvedá.

3. Scéna

311. Zrychlená scéna prodejny. Zákazníci přicházejí, promlouvají a kupují zboží, atd.

4. Scéna

411. Hodiny 12:00.
412. Odchází zákazník. Prochází dveřmi, Tom za ním zamyká.
413. Tomáš obědvá v zadní části obchodu.
414. Hodiny 12:30.
415. Otevírá obchod, před dveřmi jsou nachystaní zákazníci.

5. Scéna

511. Opakující se zrychlený záběr ze scény 3.
512. Shon náhle přerušen zvoněním telefonu. Tomáš jej uchopuje do rukou a zvedá.
513. Ústa promlouvají a tvář se rozzáří úsměvem.
514. Pivo se pomalu otáčí na podnose - černobílá představa vyvolaná hovorem.
515. Scéna 3. ještě rychleji.
516. Hodiny 16:55.

6. Scéna

611. Ruka otáčí klíčem v zapalování.
612. Hlava se otáčí a auto začíná couvat.
613. Tomáš řídí a spokojeně jede do hospůdky.
614. Pivo se otáčí na podnosu, přibližuje se.
615. Zazvoní mobilní telefon. Tomáš vytřeštěně hledí na display a telefon přikládá k uchu.
616. Otáčející se pivo na podnosu se vzdaluje a mizí.
617. Pohled na ulici, auto se otáčí.
618. Tachometr - ručička se pohybuje prudce ahorů.

7. Scéna

711. Tomáš nenadšeně chystá počítač a pouští se do psaní zprávy pro důležitého zákazníka.
712. Ruce píší na klávesnici.
713. Ruka opřená o čelo.
714. Pivo pulsuje na ploše monitoru.
715. Ruka naráží na monitor, nervozita se stupňuje.
716. Pohled na stále ještě píšícího Tomáše, který práci tu a tam proloží bouchnutím do monitoru.
717. Hodiny 19:35
718. Hlava nešťastně naráží na klávesnici, doprovází ji ruce bouchajíc do monitoru.
719. Tomáš bere telefon a vytáčí zákazníka. Je smutný a zdrcený.
721. Ruka (oblečená do společenského obleku) uchopuje sluchátko. Druhá ruka pokládá sklenici s vínem. Gestikuluje. Nejdříve něco jako nevím a potom budiž.
722. Tomáš pokládá telefon a radostí poskočí.

8. Scéna

811. V kolektivu přátel pozvedává Tomáš půllitr do výše a přiťukává si s ostatními.
812. Detail na sklenice, které do sebe narážejí a zvoní.

KONEC