Záznam koncertov – Najmiľší koncert roka pre deti z detských domovov (Michal Hečko)

Technika LEMMA slúžila pri zázname dvoch koncertov najmiľšieho koncertu roka pre deti z detských domovov organizované SPDDD (Spoločnosť priateľov detí z detských domovov) Úsmev ako dar.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar každoročne organizuje prehliadku tvorivosti detí z detských domovov a náhradných rodín pod názvom Najmilší koncert roka. Deti tak dostanú priestor prezentovať svoje schopnosti v niekoľkých kategóriách - spev, tanec, dramatická tvorba a mnohých iných.

Cieľom týchto koncertov je upriamovať pozornosť na rozvíjanie osobnosti detí vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti ale hlavne dať týmto deťom priestor a motiváciu na vyjadrenie vlastných potrieb, túžob, pocitov a názorov.

Výkony hodnotí odborná porota zložená z umelcov, predstaviteľov samosprávy a zástupcov organizácie Úsmev ako dar. Najlepší vystupujúci na regionálnych kolách následne postupujú do finále, ktoré sa koná v Bratislave. Technika zapožičaná Lemmou umožnila vytvoriť záznam 17. a 18. ročníka regionálneho kola pre Trenčiansky kraj konaného v Prievidzi a uchovať tak spomienky na tento deň pre všetky deti, ktoré prišli prezentovať svoje schopnosti alebo povzbudiť svojich kamarátov.

Fotogaléria

Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria

Technická stránka, grafická úprava: David Rakowski, Filip Daněk, Jakub Fiala
LEMMA - Laboratoř elektronických multimediálních aplikací | validní xhtml, css
Vstoupit na úvodní stránku webu | | mapa webu