wiki:WikiStart

Trac LEMMA

Trac je systém využívaný pre správu vývoja a dokumentácie webových aplikácií laboratória LEMMA a to hlavne rezervačného systému.

Rezervačný systém

Rezervačný systém je dostupný na https://lemma.ics.muni.cz/RS/

V tomto systéme nájdete dokumentáciu k rezervačnému systému.

Na získanie informácií o rezervačnom systéme navštívte stránku Základné informácie o rezervačnom systéme laboratória LEMMA.

Používateľské návody nájdete na stránke Základné využitie rezervačného systému.

Používateľské návody nájdete na stránke Uživatelská dokumentace.

Informácie pre vývojárov a administrátorov systému sa nachádzajú na stránke ReservationSystemAdmin.

Informace o re-designu stránek WMA a RS ReDesign

Hlásenie defektov

V prípade zistenia výskytu defektu v rezervačnom systéme, prosíme, nahláste túto skutočnosť vytvorením nového hlásenia o defekte (Nové hlásenie).

Z technických dôvodov je momentálne možné vytvoríť hlásenie len pre registrovaných používateľov. Pre získanie účtu kontaktujte administrátorov systému.

Pri vytváraní hlásenia dodržujte pravidlá o zadávaní defektov. Popis pravidiel nájdete na stránke Hlásenie defektov rezervačného systému.

Použitie systému Trac

Pre plné oboznámenie sa s používaním tohto systému, navštívte následujúce odkazy:

Na zobrazenie kompletného prehľadu dostupných lokálnych wiki stránok navštívte TitleIndex.

Last modified 19 months ago Last modified on 05/09/19 12:14:35