Timeline


and

11/27/14:

00:54 Ticket #34 (Správa a notifikácie veľkých rezervácií) closed by rozum
fixed: emailové notifikácie a rozhranie pre schvaľovanie rezervácií upravené. …
00:46 Ticket #34 (Správa a notifikácie veľkých rezervácií) created by rozum
Scenáre použitia: * Ako používateľ RS chcem aby som bol notifikovaný v …

11/26/14:

18:21 Ticket #33 (Zobrazenie aktuálnych rezervácií nezobrazuje rezervácie) closed by rozum
fixed: opravená syntaktická chyba v kóde. svn: [64]
18:18 Ticket #33 (Zobrazenie aktuálnych rezervácií nezobrazuje rezervácie) created by rozum
Kroky pre replikáciu defektu: * vytvoriť v systéme rezerváciu, ktorá …

11/23/14:

12:13 Ticket #29 (Zjednodušenie zadávania dovoleniek výdejármi) closed by rozum
fixed

11/16/14:

16:45 Ticket #32 (Zpristupnenie prehľadu dostupnosti výdejárov) closed by rozum
fixed
16:38 Ticket #32 (Zpristupnenie prehľadu dostupnosti výdejárov) created by rozum
Scenáre použitia: * Ako používateľ RS, chcem aby som prístup k …

11/09/14:

16:24 Ticket #19 (Predlžovanie rezervácií) closed by rozum
fixed: Predlžovanie rezervácií implementované. svn: [61]

11/02/14:

14:09 Ticket #15 (Umožniť zobraziť prehľad otváracích hodín a dovoleniek výdejára pri ...) closed by rozum
fixed: prehľad otváracích hodín a dovoleniek výdejárov implementovaý. svn: [59]

11/01/14:

21:47 Ticket #10 (Prehľad štátnych sviatkov) closed by rozum
fixed
13:25 Ticket #31 (Emaily so žiadosťou o kategóriu oprávnaní obsahuju zlý link pre schválenie ...) closed by rozum
fixed: Link upravený. adresa je: RS/request/processRequest/[id] svn: [51]
13:23 Ticket #30 (Emaily so žiadosťou o kategóriu oprávnení majú zlého odosielateľa) closed by rozum
fixed: adresa odosielateľa zmenené na adresu žiadajúceho o oprávnenia. svn: [51]
13:06 Ticket #31 (Emaily so žiadosťou o kategóriu oprávnaní obsahuju zlý link pre schválenie ...) created by rozum
Kroky pre replikáciu defektu: * požiadať o kategóriu oprávnení * …
13:01 Ticket #30 (Emaily so žiadosťou o kategóriu oprávnení majú zlého odosielateľa) created by rozum
Kroky pre replikáciu defektu: * požiadať o zvýšenie kategórie …

10/30/14:

23:17 Ticket #29 (Zjednodušenie zadávania dovoleniek výdejármi) created by rozum
Scenáre použitia: * Ako výdejár RS chcem aby zadaná dovolenka bola …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.