Timeline


and

12/27/14:

19:36 ReservationSystemInfo edited by rozum
(diff)
18:21 WikiStart edited by rozum
(diff)
18:18 ReservationSystemDefects created by rozum
18:17 WikiStart edited by rozum
(diff)
18:13 ReservationSystemDevelopment created by rozum
18:12 ReservationSystemMaintenance created by rozum
18:10 ReservationSystemEmails created by rozum
18:08 ReservationSystemUsage created by rozum
18:03 ReservationSystemRoles created by rozum
17:47 ReservationSystemInfo created by rozum
17:35 WikiStart edited by rozum
(diff)
17:33 WikiStart edited by rozum
(diff)
17:27 WikiStart edited by rozum
(diff)
17:26 WikiStart edited by rozum
(diff)

11/27/14:

00:54 Ticket #34 (Správa a notifikácie veľkých rezervácií) closed by rozum
fixed: emailové notifikácie a rozhranie pre schvaľovanie rezervácií upravené. …
00:46 Ticket #34 (Správa a notifikácie veľkých rezervácií) created by rozum
Scenáre použitia: * Ako používateľ RS chcem aby som bol notifikovaný v …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.