wiki:ReDesign

Informace o průběhu re-designu systémů WMA a RS

V této sekci je zdokumentován redesigen systémů laboratoře LEMMA: RS a WMA.

1. Zprovoznění systému pro následný vývoj.

Klíčovou fází pro vývoj a následnou údržbu systému je schopnost sestavit kód z SVN repozitáře (https://lemma.ics.muni.cz/svn/lemma/) a následně spustit sestavenou aplikaci.
Spuštění aplikace je možné provést na následujících serverech:


2. Společná dokumentace uživatelského rozhraní RS a WMA:


3. Dokumentace RS:


4. Dokumentace WMA:


5. Uživatelská dokumentace:

Last modified 18 months ago Last modified on 05/09/19 10:13:53