wiki:ReDesign/deploy/testServer

Testovací server

Pro účely tesetování systélů RS a WMA slouží testovací prostředí na serveru lemma.ics.muni.cz. Testovací prostředí je izolované od produkčního. Testovací prostredí je možné využiť na účely testování funkcionality a chování systému před nasazením do produkčního prostředí. Produkční prostředí je používané pro ostrý běh systému a proto není vhodné na testování a ověřování funkcionality, jelikož by mohlo dojít k znehodnocení dat.

Testovací prostředí je vytvořeno jako GlassFish doména na serveru lemma.ics.muni.cz

Informace o testovacím serveru

Testovací prostředí
Název GlassFish doménylemmatest
Umiestění GlassFish domény/usr/src/glassfish4/glassfish/domains/lemmatest
Port domény10081
URL RShttps://lemma.ics.muni.cz:10081/RS/
URL WMAShttps://lemma.ics.muni.cz:10081/WMA/
URL k administraci doményhttps://lemma.ics.muni.cz:10048/
Databázový serverlocalhost
DatabázeLemmaTest

V případě testovacího prostředí je použitá lokálně nainstalovaná instance PostgreSQL databáze.

Spuštění testovacího serveru

 1. Zkontrolovat zda je na serveru soubor /var/tmp/lemmatest/config.properties

a) s následujícím obsahem pokud testujeme autentizovanou roli:

[login]
eppn=325329@muni.cz
cn=Peter Rozum
mail=325329@mail.muni.cz
affiliation=member@muni.cz, employee@muni.cz
uselogin = Yes

b) Pokud chceme testovat variantu, ve které není uživatel přihlášený, tak na serveru do souboru /var/tmp/lemmatest/config.properties nastavíme následující obsah:

[login]
eppn=325329@muni.cz
cn=Peter Rozum
mail=325329@mail.muni.cz
affiliation=member@muni.cz, employee@muni.cz
uselogin = No
 1. Spuštění/zastavení glassfish domény testovacího serveru. Provedení následujících příkazů na serveru:
#pro spuštění domény
/usr/src/glassfish4/bin/asadmin start-domain lemmatest

#pro zastaavení domény
/usr/src/glassfish4/bin/asadmin stop-domain lemmatest

#vždy po provedení jednoho z výše uvedených příkazů
service apache2 restart

 1. Vždy po ukončení testování vypnout testovací server dle bodu 2, nebo provést editaci souboru config.properties dle bodu 1b.

Vypnutí indexace vyhledávači

Pro vypnutí indexace testovacího serveru je nutné vložit následující kód do html hlavičky:

<meta name="robots" content="noindex, nofollow">

A vytovřit soubor Robots.txt v kořenovém adresáři RS a WMA s následujícím obsahem:

User-agent: *
Disallow: /

Nasazení systému na testovací server

Postup pro nasazení systému:

 1. V projektu přejdeme do modulu Entity Persistance =>other Sources => setup => editovat soubor glassfish-resources.xml.

Nastavení vypadá následovně:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE resources PUBLIC "-//GlassFish.org//DTD GlassFish Application Server 3.1 Resource Definitions//EN" "http://glassfish.org/dtds/glassfish-resources_1_5.dtd">
<resources>
  <jdbc-connection-pool allow-non-component-callers="false" associate-with-thread="false" connection-creation-retry-attempts="0" connection-creation-retry-interval-in-seconds="10" connection-leak-reclaim="false" connection-leak-timeout-in-seconds="0" connection-validation-method="auto-commit" datasource-classname="org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource" fail-all-connections="false" idle-timeout-in-seconds="300" is-connection-validation-required="false" is-isolation-level-guaranteed="true" lazy-connection-association="false" lazy-connection-enlistment="false" match-connections="false" max-connection-usage-count="0" max-pool-size="32" max-wait-time-in-millis="60000" name="post-gre-sql_lemma_postgresPool" non-transactional-connections="false" pool-resize-quantity="2" res-type="javax.sql.DataSource" statement-timeout-in-seconds="-1" steady-pool-size="8" validate-atmost-once-period-in-seconds="0" wrap-jdbc-objects="false">
  </jdbc-connection-pool>
  <jdbc-resource enabled="true" jndi-name="jdbc/Lemma" object-type="user" pool-name="post-gre-sql_lemma_postgresPool"/>
</resources>

 1. V projektu přejdeme do modulu LemmaCommon? => editovat soubor ShibbolethManager?. java.

Nastavení vypadá následovně:

configFile = new File("/var/tmp/lemmatest/config.properties");
 1. Sestavení projektu ze zdrojového kódu (projekt Lemma-ear). V NetBeans? IDE provedeme Clean and Build.
 2. Pokud je spuštěn testovací server, tak zakážeme nahravání souborů přes systémové proměnné. Nastavit hodnotu true. https://lemma.ics.muni.cz:10081/WMA/admin/properties
 3. Pokud je spuštěn testovací server, počkejte dokud nebudou všechny aktivní převody videí dokončeny. https://lemma.ics.muni.cz:10081/WMA/admin/status
 4. Přihlásíme se do administrace testovacího prostředí.
 5. V záložce Applications provedeme undeploy staré verze systému ("Lemma-ear").
 6. Aplikujeme na databázi daného prostredí všechny skripty, které v ní ješte nejsou aplikované, a to v určeném pořadí.
 7. Nahrát (deploy) novou verzi (sestavený archiv z 2. kroku) pod názvem "Lemma-ear".
 8. Po úspěšném nasazení povolíme nahrávání souborů přes systémové proměnné. Nastavit hodnotu false. https://lemma.ics.muni.cz:10081/WMA/admin/properties
 9. Provést kontrolu funkčnosti:
  1. otestovat základní funkcionalitu (např. vytvoření rezervace),
  2. otestovat novou funkcionalitu.
Last modified 17 months ago Last modified on 05/28/19 17:31:04