wiki:ReDesign/doc/RS_admin

RS - administrátor

Uživatelská role administrátor je přístupná na adrese https://lemma.ics.muni.cz/RS/. Pro tento přístup je nutné přihlášení přes jednotné přihlášení MUNI. Uživatel může být povýšen do role administrátor administrátorem systému.

Zde jsou popsány funkce administrátora, které má navíc oproti běžnému uživateli, nebo výdejáři.

Obsah

 1. RS - administrátor
  1. Menu administrátor
  2. Kategorie oprávnění
  3. Státní svátky
  4. Nastavení systému
  5. Menu výdejáři
  6. Výpis výdejářů
  7. Menu uživatelé
  8. Vyřízení čekajících žádostí
  9. Vyhledávání uživatelů
  10. Menu zdroje
  11. Výpis zdrojů
  12. Editace zdroje
  13. Typy zdrojů
  14. Kolekce zdrojů
  15. Menu rezervace
  16. Potvrdit velké rezervace
  17. Správa aktuálních rezervací

V tomto menu může administrátor provádět konfiguraci systému, spravovat státní svátky a kategorie oprávnění.

Kategorie oprávnění

Tyto kategorie slouží k rozčlenění zdrojů do kategoriií (typicky dle hodnoty). Uživatel má oprávnění rezervovat zdroje pouze z nastavených kategorií.

Přidat kategorii oprávnění:

Státní svátky

Zde jsou v systému definovány státní svátky. Tyto dny nelze následně zvolit z kalendáře pří výběru data rezervace. Je nutné tyto položky udržovat aktuální, jelikož například velíkonoce vycházejí každý rok na jiný datum.

Editace státního svátku:

Nastavení systému

Zde se provádí konfigurace systémových proměnných. V druhé části je prováděno nastavení textu automatických e-mailů.

Administrátor má právo spravovat výdejáře. Může přidat nového, nebo editovat stávajícího.

Výpis výdejářů

Přidání výdejáře

Administrátor může vyhledat a editovat libovolného uživatele, dále má za úkol schvalování žádostí.

Vyřízení čekajících žádostí

Schválit nebo zamítnout žádost

Vyhledávání uživatelů

Ve výpisu uživatelů je možná filtrace dle několika parametrů.

Administrátor má na starost agendu zdrojů. Může vytvářet kategorie zdrojů a zdroje. Jenotlivé zdroje můžou být seskupeny do kolekcí. Zdroje je možné vyhledávat dle jejich parametrů.

Výpis zdrojů

Editace zdroje

Smazání zdroje: zdroj který není součástí kolekce a rezervace je možné smazat.

Typy zdrojů

Zdroje jsou v rezervačním formuláři kategorizovány dle typu.

Úprava typu zdroje:

Kolekce zdrojů

Zdroje je možné sestavit do kolekcí. V rezervačním formuláři je následně zobrazena kolekce zdrojů. Zdroje z kolekce je možné rezervovat a zapůjčit pouze jako celek.

Editace kolekce zdrojů:

Zde může admnistrátor spravaovat všechny aktuální rezervace. Dále provádí schvalování velkých rezervací.

Potvrdit velké rezervace

Administrátor má na za úkol potvrdit, nebo zamítnout velké rezervace.

Správa aktuálních rezervací

Administrátor může provádět kompletní správu všech aktuálních rezervací nezávisle na výdejáři.

Last modified 18 months ago Last modified on 05/09/19 14:05:03

Attachments (24)