wiki:ReDesign/doc/RS_issuemaster

RS - výdejář

Uživatelská role výdejář je přístupná na adrese https://lemma.ics.muni.cz/RS/. Pro tento přístup je nutné přihlášení přes jednotné přihlášení MUNI. Uživatel může být povýšen do role výdejář administrátorem systému.

Zde jsou popsány funkce výdejáře, které má navíc oproti běžnému uživateli.

Obsah

 1. RS - výdejář
  1. Menu výdejář
  2. Editace výdejáře
  3. Správa dovolené
  4. Menu zdroje
  5. Výpis zdrojů
  6. Vyhledávání zdrojů
  7. Menu rezervace
  8. Rezervace pro dnešní den
  9. Výdej zdrojů
  10. Prodloužení rezervace
  11. Vrácení zdrojů
  12. Smazání rezervace
  13. Historie rezervací

V tomto menu může výdejář upravit své údaje, ktreré se váží k roli výcejáře. Jde o nastavení vádejních dnů, hodin, zadání dovolené či výdejní místnosti.

Editace výdejáře

Správa dovolené

Přidání dovolené

Editace dovolené

Smazání dovolené

Výdejář může provádět vyhledávání a výpis zdrojů. Zdroj může být editován (úrověň dostupnost zdroje)

Výpis zdrojů

Editace zdorje: nastavit zdroj na nedostupný

Editace zdorje: nastavit zdroj na dostupný

Vyhledávání zdrojů

Zdroje je možné vyhledávat dle různých parametrů.

Odfiltrované zdroje:

Výdejář může spravovat aktuální rezervace, u kterých je evidován jako výdejář. Dále je možné zobrazit všechny aktuální rezervace a historii rezervací.

Rezervace pro dnešní den

Zde je umístěna správa aktuálních rezervací, které má výdejář na starost. Výdejář může provádět operace smazání rezervace, tisk formuláře, prodlouženírezervace, výdej a vrácení zdrojů.

Výdej zdrojů

Prodloužení rezervace

Vrácení zdrojů

Smazání rezervace

Historie rezervací

Výdejáž ůže filtrovat v historii rezervací podla osoby nebo zdroje.

Last modified 18 months ago Last modified on 05/09/19 12:10:03

Attachments (18)