wiki:ReDesign/doc/RS_user

RS- uživatel

Uživatelská role uživatel je přístupná na adrese https://lemma.ics.muni.cz/RS/. Pro tento přístup je nutné přihlášení přes jednotné přihlášení MUNI.

Obsah

 1. RS- uživatel
  1. Přihlášení
  2. Registrace
  3. Souhlas s pravidly LEMMA
  4. Schválení registrační žádosti
  5. Menu uživatel
  6. Editace uživatele
  7. Podání žádosti o kategorii oprávnění
  8. Menu výdejář
  9. Menu rezervace
  10. Nová rezervace
  11. Nová rezervace 1. krok
  12. Nová rezervace 2. krok
  13. Správa aktuálních rezervací
  14. Seznam všech aktuálních rezervací
  15. Ban uživatele

Přihlášení

Na přihlášení je uživatel autimaticky přesměrován na jednotné přihlašování MUNI.

Přihlášení:

Registrace

Pokud uživatel přistupuje do systému poprvé, je nutné provést vyplnění registračního formuláře. Registraci uživatele musí schválit administrátor systému.

Stav registrace lze sledovat přihlášením do systému.

Registrace:

Souhlas s pravidly LEMMA

Uživatel, který chce používat reezrvační systém, musí souhlasit s pravidly laboratoře LEMMA.

Schválení registrační žádosti

Podaná žádosť o registraci musí být schválená administrátorem. Žadatel je emailem upozorněn na rozhodnutí žádosti. V případě kladně vyřízené žádosti je uživateli umožněné používat rezervační systém. V případě zamítnutí je uživateli doručen důvod zamítnutí.

Uživatel může editovat své údaje a požádat o kategorii oprávnění.

Editace uživatele

Podání žádosti o kategorii oprávnění

V případě, že uživatel potřebuje na rezervování zdrojů vyšší kategorii oprávnění, může o ní požádat. Odkaz na formulář pro žádost se nachází v horním menu pod záložkou uživatel -> „Editovat kategorie oprávnění“.

Zde uživatel může zobrazit nedostupnost výdejářů laboratoře LEMMA.


Uživatel může vytvářet rezervace, prohlížet a spravovat své aktuální rezervace a prohlížet všechny aktuální rezervace.

Nová rezervace

Pro rezervaci zdrojů je nutné příslušné oprávnění. Pokud jej uživatel nemá, může o něj požádat (popsáno výše)

Nová rezervace 1. krok

V 1. kroku je možné vybírat zdroje k rezervaci. Informace o konkrétném zdroji se zobrazí kliknutím na ikonu „i“. Po kliknutí na jméno výdejáře bude zobrazena jeho výdejní doba a místnost ve které techniku vydává.


Nová rezervace 2. krok

Pro každý zdroj je potřebné vybrat projekt, na který je zdroj rezervován (kliknutím na šipku je možné nastavit jeden projekt všem zdrojům) Následně vybereme datum a čas vyzvrdnutí a vrácení zdrojů.

Kliknutím na „Zobrazit dostupnost zdrojů“ nad polemi pro zdávání datumů je možné zobrazit náhled aktuálního vytížení zdrojů. Kliknutím na zobrazit dostupnost výdejáře je možné zobrazit výdejní dny a hodiny výdejáře. Dále je možné nastavit počet hodin před vyzvednutím (vrácením) zdrojů, který vede systémem vygenerovaný a odeslaný notifikační e-mail.Správa aktuálních rezervací

Zde uživatel vidí své aktuální rezervace. Může si vytisknout výpůjčn í formulář, nebo rezervaci smazat.


Seznam všech aktuálních rezervací

Zde uživatel může prohlížet aktuální rezervace evidované systémem.

Ban uživatele

Zablokovanému uživateli je zobrazena informace o době trvání a důvodu blokace.

Last modified 18 months ago Last modified on 05/09/19 11:27:38

Attachments (17)