wiki:ReDesign/modals

Modální okna

K obsluze modálních byl vytvořen modul, skládající se z CSS stylů a JS, který má za úkol nastavit správný atribut style modálnímu oknu, které má být zobrazeno, nebo skryto.

Tlačítko pro otevření modálního okna:

<p class="btn-wrap r"> . 
 <a href="#" class="btn btn-primary btn-border" onclick="document.getElementById('info${request.id}').style.display='block';return false;">
  <span>
   <f:message key="reservation.calendar"/>
  </span>
 </a>
</p> 

HTML kód modálního okna. V hlavičce je nadpis a tlačítko pro zavření okna:

<%-- Modalni okno --%>
<div id="info${request.id}" class="modal">
 <%-- Modalni okno obsah --%>
 <div class="modal-content">
  <div class="modal-header">
    <a href="#" class="close" onclick="this.parentNode.parentNode.parentNode.style.display='none'; return false;">&times;</a>
    <h5>
     Title
    </h5>
   </div>
   <div class="modal-body">
    Html kod                 
   </div>
  </div>
 </div> 
</div>    

CSS styly jsou načítány Libsass Maven kompilátorem. Umístění stylů je v adresáři sass/plugins/modals/modal.scss.

/* Modal windows */
@import './plugins/modals/modal';
{{{

}}}
Last modified 18 months ago Last modified on 04/21/19 09:33:56