wiki:ReDesign/muniFramefork

MUNI framework

Pro redesigen byl použit MUNI framework s novým vizuálním stylem MU (dokumentace frameworku je dostupná na zde: http://muni-redesign.superkoderi.cz/tpl/muni-framework.html.

1. Zdrojové soubory.

Muni framework je dostupný na GitHubu? pod adresou https://github.com/ICS-MU/MuniWeb/. Jedná se o soukromý repozitář Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. V repozitáři je pod záložkou releases aktuálně zkompilovaný framework. Pro účely rezervačního systému a webového video archivu je důležitý soubor web.zip.

2. Začlenění do systému.

MUNI framework je do systémů implementován ve složce muniFramework. Pro zajištění snadné aktualizace je MUNI framework záměrně oddělen od ostatníhch souborů uživatelského rozhraní.

3. Načtení CSS a JS.

Pro správnou funkčnost MUNI frameworku je nutné v HTML načíst CSS a JS. Tato byla provedena jednorázově při implementaci MUNI frameworku do systémů. Při updatu frameworku není třeba provádět v HTML žádné změny. Následující soubory je načítají v HTML pro správný chod MUNI frameworku:

  • /muniFramework/css/style.css
  • /muniFramework/css/style-fi.css
  • /muniFramework/css/print.css
  • /muniFramework/js/jquery.js
  • /muniFramework/js/app.js


Po načtení souborů se v HTML provede spuštění JS funkce, která obstarává funkčnost MUNI frameworku:

<script type="text/javascript">
    App.run({})
</script>

4. Aktualizace

MUNI framework je do systémů implementován ve složce muniFramework. Pro zajištění snadné aktualizace je MUNI framework záměrně oddělen od ostatníhch souborů uživatelského rozhraní. Aktualizace MUNI frameworku probíhá uložením obsahu staženého souboru web.zip do této složky.

Last modified 18 months ago Last modified on 04/19/19 09:17:21