wiki:ReDesign/videoplayer

HTML5 video player

Pro přehrávání videa byl vybrán mediaelementjs přehrávač https://www.mediaelementjs.com

Přehrávač byl zvolen na základě analýzy dostupných HTML5 přehrávačů. Zvolený přehrávač je modulární a lze jej rozšířit o komponenty.

Do projektu byly nasazeny následující komponenty:
pozastavit video
přehrávat ve smyčce
ovládání hlasitosti
progress bar pro posun videa
přeskakovací tlačítka
nastavení rychlosti přehrávání
volba kvality videa
možnost full screen

<script>            
  mejs.i18n.language('cs');
            
  var mediaElements = document.querySelectorAll('video, audio');

  for (var i = 0, total = mediaElements.length; i < total; i++) {
    new MediaElementPlayer(mediaElements[i], {
      features: ['playpause', 'loop', 'volume', 'current', 'progress', 'duration', 'skipback', 'jumpforward', 'speed', 'quality', 'fullscreen'],
    });
  }
</script>
Last modified 21 months ago Last modified on 01/28/19 19:02:24