wiki:ReDesign/videouploader

HTML5 video uloader


Jako základ byl použit Pure HTML5 file upload (http://www.script-tutorials.com/pure-html5-file-upload/). JS tohoto uploaderu je napsán pro upload obrázků.

File type
Uploader byl editován, tak aby bylo možné provádět upload video souborů. Maximální velikost uploadovanéhu souboru je 2GB.

Systém WMA umožňuje následující videosoubory:

přípona - MIME typ
avi - video/x-msvideo, video/avi
mpg - video/mpeg
mp4 - video/mp4, video/m4v
mkv - video/x-matroska, video/mkv

var iMaxFilesize = 17179869189; // 2GB

var rFilter = /^(video\/(avi|x-msvideo|mpeg|mp4|m4v|x-matroska|mkv))$/i;

DRAG&DROP
Pure HTML5 fileuploader ve výchozím stavu podporoval pouze výběr přes formulářový prcek input.
Uploader jsem proto rozšířil o DRAG&DROP zónu, která je v moderních webových technologiích standardem.

Zde uvedu pouze základ DRAG&DROP zóny:

['dragenter', 'dragover'].forEach(eventName => {
    uploadFormCont.addEventListener(eventName, drag_add_hover, false)
});

['dragleave', 'drop'].forEach(eventName => {
    uploadFormCont.addEventListener(eventName, drag_dell_hover, false)
})

Last modified 20 months ago Last modified on 02/24/19 08:58:16