wiki:ReservationSystemAdminUsage

Version 2 (modified by rozum, 6 years ago) (diff)

--

Prípady použitia systému - admin sekcia

Schválenie registračnej žiadosti

Ak nový používateľ požiada o vytvorenie používateľského účtu v rezervačnom systéme, je administrátorovi zaslaný email s informáciami o žiadosti. Administrátor ma možnosť túto žiadosť v systéme zobraziť a rozhodnúť o je schválení.

Zobrazenie zoznamu žiadostí:

Po kliknutí na „Zobrazit“ sú zobrazené detaily danej žiadosti.

Zobrazenie detailu žiadosti:

Pre vyhovenie žiadosti je potrebné kliknúť na „Aktivovat“.

V prípade zamietnutia žiadosti je potrebné vyplniť dôvod zamietnutia do poľa „Důvod“ a kliknúť na „Zamítnout“.

Žiadateľovi je následne zaslaný email s informáciou o vyhovení/nevyhovení žiadosti a v prípade vyhovenia je vytvorený jeho používateľský účet.

Administrátor je následne presmerovaný na stránku s používateľovími detailmi, kde mu je možné prideliť kategóriu oprávnení.

Schválenie žiadosti o kategóriu oprávnení

Ak nový používateľ požiada o vyššiu kategóriu oprávnení v rezervačnom systéme, je administrátorovi zaslaný email s informáciami o žiadosti. Administrátor ma možnosť túto žiadosť v systéme zobraziť a rozhodnúť o je schválení.

Zobrazenie zoznamu žiadostí:

Po kliknutí na „Zobrazit“ sú zobrazené detaily danej žiadosti.

Zobrazenie detailu žiadosti:

Pre vyhovenie žiadosti je potrebné kliknúť na „Přijmout“.

V prípade zamietnutia žiadosti je potrebné vyplniť dôvod zamietnutia do poľa „Důvod“ a kliknúť na „Zamítnout“.

Žiadateľovi je následne zaslaný email s informáciou o vyhovení/nevyhovení žiadosti a v prípade vyhovenia mu je pridelená požadovaná kategória oprávnení.

Attachments (4)

Download all attachments as: .zip