Changes between Version 1 and Version 2 of ReservationSystemDefects


Ignore:
Timestamp:
12/29/14 23:11:04 (6 years ago)
Author:
rozum
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • ReservationSystemDefects

  v1 v2  
  11= Hlásenie defektov rezervačného systému = 
   2Pri výskyte defektov v rezervačnom systéme je nutné ich zaznamenať aby boli čo najskôr odstránené a tiež aby o nich existoval záznam. 
   3 
   4Pri zaznamenávanie defektu je potrebné dodať informácie o tom ako defekt replikovať a čo je očakávaná funkcionalita. Hlásenie defektov je možné s využitím formuláru [https://lemma.ics.muni.cz/trac/lemma/newticket Nové hlášení]. Príkladom defektu je napríklad #5. Forma defektu je teda nasledovná: 
   5 
   6Prvou informáciu je to, ako daný defekt replikovať. To znamená, ako dostať systém do stavu, v ktorom nastane defekt. Štandardne sa jedná  o zoznam krokov a poradie, v ktorom ich je potrebné vykonať. Príklad môže byť nasledovný: 
   71.  Ako prihlásený používateľ prejsť na editovanie osobných údajov (https://lemma.ics.muni.cz/RS/person/edit), 
   82.  Vymazať hodnoty v niektorom z polí (napr. Adresa, Důvod), 
   93.  Kliknúť na "Uložit". 
   10Druhou informáciou je popis stavu, ktorý má nastať po vykonaní týchto krokov. Ide o očakávaný stav, ktorý je kvôli defektu nedosiahnuteľný. Napríklad: 
   11 
   12„Je zobrazené adekvátne upozornenie, že chýbajúce hodnoty musia byť poskytnuté.“ 
   13 
   14Treťou podstatnou informáciou je to, ako sa v tomto stave prejavuje defekt. Napríklad: 
   15 
   16„Editovanie údajov neprebehne a je zobrazený HTTP Status 500 - Internal Server Error.“ 
   17 
   18Tento formát zadávania defektov je okresaním toho najpodstatnejšieho z „incident reportu“ štandardu [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4578271 IEEE 829]. V prípade potreby je však vhodné rozšíriť ho o vynechané časti 
   19 
   20V prípade, že defekt vznikol pri implementácii novej funkcionality, je v Trac-u vhodné odkázať sa na aktivitu, pod ktorou bola funkcionalita implementovaná. Pomôže to bezpečnému odstráneniu defektu a zachovaniu pôvodnej funkcionality. 
   21