wiki:ReservationSystemDefects

Version 2 (modified by rozum, 6 years ago) (diff)

--

Hlásenie defektov rezervačného systému

Pri výskyte defektov v rezervačnom systéme je nutné ich zaznamenať aby boli čo najskôr odstránené a tiež aby o nich existoval záznam.

Pri zaznamenávanie defektu je potrebné dodať informácie o tom ako defekt replikovať a čo je očakávaná funkcionalita. Hlásenie defektov je možné s využitím formuláru Nové hlášení. Príkladom defektu je napríklad #5. Forma defektu je teda nasledovná:

Prvou informáciu je to, ako daný defekt replikovať. To znamená, ako dostať systém do stavu, v ktorom nastane defekt. Štandardne sa jedná o zoznam krokov a poradie, v ktorom ich je potrebné vykonať. Príklad môže byť nasledovný:

  1. Ako prihlásený používateľ prejsť na editovanie osobných údajov (https://lemma.ics.muni.cz/RS/person/edit),
  2. Vymazať hodnoty v niektorom z polí (napr. Adresa, Důvod),
  3. Kliknúť na "Uložit".

Druhou informáciou je popis stavu, ktorý má nastať po vykonaní týchto krokov. Ide o očakávaný stav, ktorý je kvôli defektu nedosiahnuteľný. Napríklad:

„Je zobrazené adekvátne upozornenie, že chýbajúce hodnoty musia byť poskytnuté.“

Treťou podstatnou informáciou je to, ako sa v tomto stave prejavuje defekt. Napríklad:

„Editovanie údajov neprebehne a je zobrazený HTTP Status 500 - Internal Server Error.“

Tento formát zadávania defektov je okresaním toho najpodstatnejšieho z „incident reportu“ štandardu IEEE 829. V prípade potreby je však vhodné rozšíriť ho o vynechané časti

V prípade, že defekt vznikol pri implementácii novej funkcionality, je v Trac-u vhodné odkázať sa na aktivitu, pod ktorou bola funkcionalita implementovaná. Pomôže to bezpečnému odstráneniu defektu a zachovaniu pôvodnej funkcionality.