wiki:ReservationSystemEmails

Emailová komunikácia rezervačného systému

Rezervačný systém využíva emailovú komunikáciu na podporu priebehu akcií v systéme.

Prehľad o udalostiach, účastníkoch a dôvodoch komunikácie je nasledovný:

Udalosť odosielateľ príjemca dôvod príloha
Vytvorenie registračnej žiadostiregistrujúci sa používateľadministrátordetaily žiadosti
Schválenie registráciesystémregistrujúci sa používateľinformácia o schválení
Zamietnutie registráciesystémregistrujúci sa používateľdôvod zamietnutia
Vytvorenie žiadosti o kategóriu oprávnenísystémadministrátordetaily žiadosti
Schválenie žiadosti o kategóriu oprávnenísystémpodávateľ žiadostiinformácia o schválení
Zamietnutie žiadosti o kategóriu oprávnenísystémpodávateľ žiadostidôvod zamietnutia
Vytvorenie rezerváciesystémvýdajcainformácia o rezervácii
Vytvorenie rezerváciesystemrezervujúciinformácia o rezerváciirezervačný dokument
Vytvorenie nadrozmernej rezerváciesystémadministrátorinformácia o rezervácii na schválenie
Vytvorenie nadrozmernej rezerváciesystémrezervujúciinformácia o nutnosti schválenia rezervácie
Schválenie nadrozmernej rezerváciesystémrezervujúciinformácia o schválení rezervácie, detaily rezervácierezervačný dokument
Schválenie nadrozmernej rezerváciesystémvýdajcainformácia o rezervácii
Zamietnutie nadrozmernej rezerváciesystémrezervujúcidôvod zamietnutia
Nastal čas na zaslanie upozornenia pred začiatkom rezerváciesystémrezervujúcipripomenutie vyzdvihnutia
Nastal čas na zaslanie upozornenia pred koncom rezerváciesystémrezervujúcipripomenutie vrátenia rezervácie
Zdroje neboli vrátené po skončení rezervácie (zisťované každú polnoc)systémrezervujúciinformácia o nutnosti vrátenia zdrojov
Zrušenie rezervácie administrátoromsystémrezervujúciinformácia o zrušení rezervácie
Last modified 6 years ago Last modified on 01/06/15 23:42:54