Changes between Version 1 and Version 2 of ReservationSystemEmails


Ignore:
Timestamp:
12/29/14 23:03:06 (6 years ago)
Author:
rozum
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • ReservationSystemEmails

  v1 v2  
  11= Emailová komunikácia rezervačného systému = 
  22 
   3Rezervačný systém využíva emailovú komunikáciu pre podporu priebehu akcií v systéme. 
   4 
   5Prehľad udalosti kedy a komu sú emaily zasielané je nasledovný: 
   6 
   7||= Udalosť =||= odosielateľ =||= príjemca =||= dôvod =||= príloha =|| 
   8||Vytvorenie registračnej žiadosti||registrujúci sa používateľ||administrátor||detaily žiadosti|||| 
   9||Schválenie registrácie||systém||registrujúci sa používateľ||informácia o schválení|||| 
   10||Zamietnutie registrácie||systém||registrujúci sa používateľ||dôvod zamietnutia|||| 
   11||Vytvorenie žiadosti o kategóriu oprávnení||systém||administrátor||detaily žiadosti|||| 
   12||Schválenie žiadosti o kategóriu oprávnení||systém||podávateľ žiadosti||informácia o schválení|||| 
   13||Zamietnutie žiadosti o kategóriu oprávnení||systém||podávateľ žiadosti||dôvod zamietnutia|||| 
   14||Vytvorenie rezervácie||systém||výdajca||informácie o rezervácii|||| 
   15||Vytvorenie rezervácie||system||rezervujúci||informácia o rezervácii||rezervačný dokument|| 
   16||Vytvorenie nadrozmernej rezervácie||systém||administrátor||informácia o rezervácii pre schválenie|||| 
   17||Vytvorenie nadrozmernej rezervácie||systém||rezervujúci||informácia o nutnosti schválenia rezervácie|||| 
   18||Schválenie nadrozmernej rezervácie||systém||rezervujúci||informácia o schválení rezervácie, detaily rezervácie||rezervačný dokument|| 
   19||Schválenie nadrozmernej rezervácie||systém||výdajca||informácia o rezervacii|||| 
   20||Zamietnutie nadrozmernej rezervácie||systém||rezervujúci||dôvod zamietnutia|||| 
   21||Nastala určená doba pred začiatkom rezervácie||systém||rezervujúci||pripomenutie vyzdvyhnutia|||| 
   22||Nastala určená doba pred koncom rezervácie||system||rezervujúci||pripomenutie vrátenia rezervácie|||| 
   23||Zdroje neboli vrátené po skončení rezervácie (zisťované každú polnoc)||systém||rezervujúci||informácia o nutnosti vrátenia zdrojov|||| 
   24||Zrušenie rezervácie administrátorom||systém||rezervujúci||informácia o zrušení rezervácie||||