wiki:ReservationSystemEmails

Version 2 (modified by rozum, 6 years ago) (diff)

--

Emailová komunikácia rezervačného systému

Rezervačný systém využíva emailovú komunikáciu pre podporu priebehu akcií v systéme.

Prehľad udalosti kedy a komu sú emaily zasielané je nasledovný:

Udalosť odosielateľ príjemca dôvod príloha
Vytvorenie registračnej žiadostiregistrujúci sa používateľadministrátordetaily žiadosti
Schválenie registráciesystémregistrujúci sa používateľinformácia o schválení
Zamietnutie registráciesystémregistrujúci sa používateľdôvod zamietnutia
Vytvorenie žiadosti o kategóriu oprávnenísystémadministrátordetaily žiadosti
Schválenie žiadosti o kategóriu oprávnenísystémpodávateľ žiadostiinformácia o schválení
Zamietnutie žiadosti o kategóriu oprávnenísystémpodávateľ žiadostidôvod zamietnutia
Vytvorenie rezerváciesystémvýdajcainformácie o rezervácii
Vytvorenie rezerváciesystemrezervujúciinformácia o rezerváciirezervačný dokument
Vytvorenie nadrozmernej rezerváciesystémadministrátorinformácia o rezervácii pre schválenie
Vytvorenie nadrozmernej rezerváciesystémrezervujúciinformácia o nutnosti schválenia rezervácie
Schválenie nadrozmernej rezerváciesystémrezervujúciinformácia o schválení rezervácie, detaily rezervácierezervačný dokument
Schválenie nadrozmernej rezerváciesystémvýdajcainformácia o rezervacii
Zamietnutie nadrozmernej rezerváciesystémrezervujúcidôvod zamietnutia
Nastala určená doba pred začiatkom rezerváciesystémrezervujúcipripomenutie vyzdvyhnutia
Nastala určená doba pred koncom rezerváciesystemrezervujúcipripomenutie vrátenia rezervácie
Zdroje neboli vrátené po skončení rezervácie (zisťované každú polnoc)systémrezervujúciinformácia o nutnosti vrátenia zdrojov
Zrušenie rezervácie administrátoromsystémrezervujúciinformácia o zrušení rezervácie