Changes between Version 1 and Version 2 of ReservationSystemInfo


Ignore:
Timestamp:
12/27/14 19:36:32 (6 years ago)
Author:
rozum
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • ReservationSystemInfo

  v1 v2  
  11= Základné informácie o rezervačnom systéme laboratória LEMMA = 
  2 == Zdroje == 
   2Laboratórium [http://www.fi.muni.cz/lemma/ LEMMA] disponuje pre svoje činnosti a výuku technikou pre tvorbu audiovizuálnych diel. K tejto technike je potrebné zabezpečiť sledovateľný prístup a umožniť rezerváciu tejto techniky pre študentov a pracovníkov laboratória. 
   3 
   4Laboratórium momentálne disponuje zdrojmi v celkovom počte 167 kusov, ktoré je možné zapožičať si za účelom výuky alebo výskumu. Pre sledovanie pôžičiek a vytváraniu rezervácií bol vytvorený rezervačný systém, ktorý je postupom času viac a viac vyvíjaný z cieľom vyladiť jeho funkcie a rozšíriť ich. 
   5 
   6== Dostupnosť rezervačného systému == 
   7Rezervačný systém je pre používateľov dostupný na adrese http://lemma.ics.muni.cz/RS/. Systém vyžaduje prihlásenie používateľov. Pre realizovanie prihlásenia a overenia identity používateľov je využitý system poskytovania identít MU. Pre Prihlásenie je nutné aby sa používateľ identifikoval svojim univerzitným číslom osoby (UČO) a sekundárnym heslom. 
   8 
   9Každý používateľ systému musí odsúhlasiť pravidlá používania systému a byť schválený administrátormi systému predtým ako mu je umožnené vytvárať rezervácie techniky. 
   10 
   11Viac informácií o procese registrácie a využívaní rezervačného systému nájdete v časti [ReservationSystemUsage Základné využitie rezervačného systému]. 
   12 
   13== Administrátori systému == 
   14Prevádzke rezervačného systému sa venujú jeho administrátori ktorý sú: 
   15 
   16* [https://is.muni.cz/auth/osoba/256769 Mgr. Radek Gomola] - hlavný administrátor systému. 
   17* [https://is.muni.cz/auth/osoba/sojka doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D] - schvaľovanie používateľských žiadostí a správa projektov. 
   18 
   19Pre kontaktovanie administrátorov je možné použiť emailovú adresu lemma-adm (at) fi.muni.cz. 
   20 
   21=== Vývoj systému === 
   22Systém časom prechádzal viacerými fázami vývoja. Vývojári vykonávajúci tieto zmeny (v poradí od najnovších zmien k najstarším) sú: 
   23 
   24* [https://is.muni.cz/auth/osoba/xrozum Bc. Peter Rozum] 
   25* [https://is.muni.cz/auth/osoba/radimurbasek Bc. Radim Urbášek] 
   26* [https://is.muni.cz/auth/osoba/pajel Mgr. Pavel Jelínek]