wiki:ReservationSystemInfo

Version 2 (modified by rozum, 6 years ago) (diff)

--

Základné informácie o rezervačnom systéme laboratória LEMMA

Laboratórium LEMMA disponuje pre svoje činnosti a výuku technikou pre tvorbu audiovizuálnych diel. K tejto technike je potrebné zabezpečiť sledovateľný prístup a umožniť rezerváciu tejto techniky pre študentov a pracovníkov laboratória.

Laboratórium momentálne disponuje zdrojmi v celkovom počte 167 kusov, ktoré je možné zapožičať si za účelom výuky alebo výskumu. Pre sledovanie pôžičiek a vytváraniu rezervácií bol vytvorený rezervačný systém, ktorý je postupom času viac a viac vyvíjaný z cieľom vyladiť jeho funkcie a rozšíriť ich.

Dostupnosť rezervačného systému

Rezervačný systém je pre používateľov dostupný na adrese http://lemma.ics.muni.cz/RS/. Systém vyžaduje prihlásenie používateľov. Pre realizovanie prihlásenia a overenia identity používateľov je využitý system poskytovania identít MU. Pre Prihlásenie je nutné aby sa používateľ identifikoval svojim univerzitným číslom osoby (UČO) a sekundárnym heslom.

Každý používateľ systému musí odsúhlasiť pravidlá používania systému a byť schválený administrátormi systému predtým ako mu je umožnené vytvárať rezervácie techniky.

Viac informácií o procese registrácie a využívaní rezervačného systému nájdete v časti Základné využitie rezervačného systému.

Administrátori systému

Prevádzke rezervačného systému sa venujú jeho administrátori ktorý sú:

Pre kontaktovanie administrátorov je možné použiť emailovú adresu lemma-adm (at) fi.muni.cz.

Vývoj systému

Systém časom prechádzal viacerými fázami vývoja. Vývojári vykonávajúci tieto zmeny (v poradí od najnovších zmien k najstarším) sú: