wiki:ReservationSystemRoles

Version 3 (modified by rozum, 6 years ago) (diff)

--

Používateľské roly a kategórie oprávnení v rezervačnom systéme

Popis používateľských rolí je prevzatý z bakalárskej práce Pavla Jelinka, Rozšíření a údržba rezervačního systému laboratoře LEMMA.

Role v systému

Přístup do systému je možný ve čtyřech různých rolích. Každá z těchto rolí má jinak koncipované uživatelské prostředí, jiné možnosti přístupu do různých částí systému a také jiné možnosti užití systému. Jedná se o následující role s obecnou charakteristikou jejich možných činností v systému.

Host

Hostem v systému je každá osoba, která není zaregistrovaná, nebo čeká na potvrzení registrace administrátory. Host může podat žádost o uživatelský účet v systému. žádost podá vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře, který je následně doručen administrátorům. Administrátoři poté potvrdí nebo zamítnou žádost hosta o uživatelský účet s ohledem na údaje vyplňené v přihlašovacím formuláři. Pokud je žádost hosta o uživatelský účet v systému potvrzena, je hostovi přidělena role uživatel.

Uživatel s omezením

Uživatelem s omezením je osoba, která je již v systému zaregistrovaná, ale byl jí omezen přístup do systému. Uživatelem s omezením se stane uživatel systému, kterému je tato role přidělena administrátory. Jedním z důvodů přidělení této role uživateli může být ukončení akademického ročníku. Pokud administrátoři systému ukončí ročník, je každému uživateli omezen přístup do systému. Dalším důvodem pro přidělení této role může být nevhodné chování uživatele v systému. Pokud administrátoři shledají chování uživatele systému za nevhodné, mohou přidělením této role uživateli omezit přístup do systému. Uživatel s omezením se může přihlásit do systému a podat žádost o odblokov ání účtu. Ta je poté odeslána administrátorům k potvrzení. V případě potvrzení žádosti je uživateli s omezením přidělena role uživatele systému.

Uživatel

Uživatel systému je základní role osoby v systému, která je zaregistrovaná a systém běžně používá. Uživatel může prohlížet rezervovanost zdrojů pomoc í přehledného grafu. Dále může podávat žádosti o rezervaci zdrojů, na které má příslušná oprávnění. V případě konfliktu uživatelovy žádosti o rezervaci zdrojů s rezervací jiného uživatele jsou uživateli zobrazeny kontaktní údaje uživatele, jenž vlastní danou rezervaci, čímž je umožněno uživateli vyřešit podle vlastního uvážení vzniklý konflikt. Pokud je uživatelova žádost v konfliktu s otevíracími časy výdejáře daného zdroje, pak je uživatelovi nabídnuta možnost nechat si systémem upravit jeho žádost podle těchto otevíracích časů. Dále má uživatel možnost prohlížet si jím vytvořené rezervace, popřípadě je rušit, nebo si nechat vygenerovat předvyplněný formulář pro rezervované zdroje. Tento formulář je potřebný pro vydání zdrojů uživateli.

Administrátor

Administrátoři spravují a konfigurují systém. Mají možnost upravovat data v databázi systému. Mohou spravovat údaje o osobách, zdrojích, rezervacích a výdejářích v systému. Dále mohou měnit nastavení systému. Administrátorům jsou zasílány žádosti o uživatelský účet nebo odblokování účtu, které mohou potvrdit či zamítnout. Dále mohou přidělovat uživatelům kategorie oprávnění pro rezervaci různých druhů zdrojů. Administrátoři také mohou přidělovat uživatelům role v systému.