Changes between Version 1 and Version 2 of ReservationSystemUsage


Ignore:
Timestamp:
12/29/14 21:58:13 (6 years ago)
Author:
rozum
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • ReservationSystemUsage

  v1 v2  
  11= Základné využitie rezervačného systému = 
   2 
   3== Prihlásenie == 
   4Pre prihlásenie do rezervačného systému je potrebné prejsť na URL https://lemma.ics.muni.cz/RS/ a identifikovať sa s použitím UČO-a a sekundárneho hesla. 
   5 
   6Prihlasovací formulár vyzerá nasledovne: 
   7 
   8[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:login.PNG)]] 
   9 
   10== Registrácia == 
   11=== Podanie registračnej žiadosti === 
   12Používatelia, ktorý nie sú v rezervačnom systéme zaregistrovaní budú pri prvom vstupe do systému požiadaní o vyplnenie registračného formuláru a odsúhlasenie pravidiel laboratória LEMMA (znenie pravidiel). 
   13 
   14[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:registration-form.PNG)]] 
   15 
   16Polia formuláru: 
   17 
   18* Jméno 
   19  * predvyplnené jméno momentálne prihláseného používateľa 
   20* E-mail 
   21  * predvyplnený email momentálne prihláseného používateľa 
   22* Adresa 
   23  * adresa používateľa 
   24* Telefon 
   25  * telefónne číslo používateľa v medzinárodnom tvare 
   26* Projekt 
   27  * Projekt pre ktorý chce používateľ využívať techniku laboratória 
   28* Důvod 
   29  * Odôvodnenie žiadosti o registráciu – bude predmetom schvaľovania registrácie 
   30* Odsúhlasenie pravidiel 
   31  * vyjadrenie súhlasu s pravidlami laboratória LEMMA 
   32 
   33Po vyplnení požadovaných údajov a kliknutím na „Registrovat“ bude v systéme vytvorená žiadosť o registráciu 
   34 
   35[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:registration-submitted.PNG)]] 
   36 
   37=== Schválenie registračnej žiadosti === 
   38Podaná žiadosť o registráciu musí byť schválená administrátorom. Podávateľ žiadosti je emailom notifikovaný o rozhodnutí. V prípade vyhovenia je používateľovi umožnené rezervačný systém používať. V prípade zamietnutia je používateľovi doručený dôvod zamietnutie jeho žiadosti. 
   39 
   40== Žiadosť o kategóriu oprávnení == 
   41=== Podanie žiadosti o kategóriu oprávnení === 
   42V prípade, že používateľ potrebuje pre rezervovanie zdrojov vyššiu kategóriu oprávnení, je v systéme možné o ňu požiadať. Odkaz na formulár pre žiadosť sa nachádza v ľavom menu v časti „Můj účet“ pod odkazom „Editovat kategorie oprávněni“. 
   43 
   44[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:category-request-menu.PNG)]] 
   45  
   46Formulár vyzerá následovne: 
   47 
   48[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:category-request-form.PNG)]] 
   49  
   50Formulár obsahuje výpis kategórií oprávnení, ktoré sú momentálne prihlásenému používateľovi pridelené. 
   51 
   52Pre podanie žiadosti o konkrétnu kategóriu je potrebné vybrať žiadanú kategóriu z menu a vypísať dôvod jej žiadosti. Po kliknutí na „Požádat“ bude v systéme vytvorená žiadosť. 
   53 
   54=== Schválenie žiadosti o kategóriu oprávnení === 
   55Administrátor bude upovedomený o vytvorení tejto žiadosti. Po spracovaní žiadosti bude používateľ emailom informovaný o pridelení žiadanej kategórie, alebo o dôvode zamietnutia podanej žiadosti. 
   56 
   57== Vytvorenie projektu == 
   58Vytvorenie projektu je nutným predpokladom pre vytvorenie rezervácie. Pred vytváraním nového projektu overte, či už projekt nebol vytvorený vašimi spoluautormi. 
   59 
   60Projekt sa vytvára vo webovom video archíve: 
   61 
   62[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:create-project-menu.png)]] 
   63  
   64Je povinné vyplniť názov projektu (napr. názov filmu na torom pracujete): 
   65 
   66[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:create-project-details.png)]] 
   67  
   68Ďalej je možné definovať ďalších autorov a ich funkcie: 
   69 
   70[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:create-project-author-details.png)]] 
   71  
   72V prípade spolupráce viacerých autorov je vhodné ich všetkých pridať do zoznamu osôb s povolením rezervovať zdroje pre tento projekt: 
   73 
   74[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:create-project-coautors.png)]] 
   75  
   76== Vytvorenie rezervácie == 
   77Pre vytvorenie rezervácie je potrebné prejsť sprievodcom rezerváciou na ktorého je možné prejsť vybraním položky „Nová rezervace“ v ľavom menu v časti „Správa rezervací“: 
   78 
   79[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:reservation-menu.PNG)]] 
   80  
   81Vyberte zdroje, ktoré chcete rezervovať. Informace o konkrétnom zdroji zobrazíte kliknutím na ikonu „i“. Kliknutím na meno výdajcu zobrazíte jeho výdajnú dobu a místnost v ktorej techniku vydáva. 
   82 
   83[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:reservation-select-sources.png)]] 
   84  
   85Pre každý zdroj je potrebné vybrať projekt na ktorý je požičiavaný (kliknutím na „šípku“ nastavíte jeden projekt všetkým zdrojom). Vyberte dátum a čas, začiatku a konca rezervácie. 
   86 
   87Kliknutím na „Zobrazit“ nad poliami pre zadávanie dátumov, Je možné zobraziť náhľad výdajcovej dostupnosti. 
   88Ďalej je možné nastaviť počet hodín pred zaslaním upomienkového emailu k vyzdvihnutiu resp. odovzdaniu zdrojov. 
   89 
   90[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:reservation-dates.PNG)]] 
   91 
   92Kliknutím na „Pokračovat“ je rezervácia vytvorená. 
   93 
   94V prípade rezervovania zdrojov od viacerých výdajcov bude rezervácia rozdelená na viac časti. Každá časť bude obsahovať len zdroje od jedného výdajcu. Čas vyzdvihnutia a odovzdania rezervácie je nutné vyplniť pre každú z týchto rozdelených rezervácií. 
   95 
   96Po vytvorení rezervácie je používateľovi zaslaný email s detailmi rezervácie a rezervačný dokument, ktorý je potrebné vytlačiť a odovzdať výdajcovi pri preberaní rezervovaných zdrojov. 
   97 
   98Rezervačný dokument je možné vytlačiť aj z rezervačného systému v časti „Správa aktuálních rezervací“: 
   99 
   100[[Image(wiki:ReservationSystemUsage:rezervation-document-print.png)]]