wiki:ReservationSystemUsage

Version 4 (modified by rozum, 6 years ago) (diff)

--

Základné využitie rezervačného systému

Prihlásenie

Pre prihlásenie do rezervačného systému je potrebné prejsť na URL https://lemma.ics.muni.cz/RS/ a identifikovať sa s použitím UČO-a a sekundárneho hesla.

Prihlasovací formulár vyzerá nasledovne:

Registrácia

Podanie registračnej žiadosti

Používatelia, ktorý nie sú v rezervačnom systéme zaregistrovaní budú pri prvom vstupe do systému požiadaní o vyplnenie registračného formuláru a odsúhlasenie pravidiel laboratória LEMMA (znenie pravidiel).

Polia formuláru:

 • Jméno
  • predvyplnené jméno momentálne prihláseného používateľa
 • E-mail
  • predvyplnený email momentálne prihláseného používateľa
 • Adresa
  • adresa používateľa
 • Telefon
  • telefónne číslo používateľa v medzinárodnom tvare
 • Projekt
  • Projekt pre ktorý chce používateľ využívať techniku laboratória
 • Důvod
  • Odôvodnenie žiadosti o registráciu – bude predmetom schvaľovania registrácie
 • Odsúhlasenie pravidiel
  • vyjadrenie súhlasu s pravidlami laboratória LEMMA

Po vyplnení požadovaných údajov a kliknutím na „Registrovat“ bude v systéme vytvorená žiadosť o registráciu

Schválenie registračnej žiadosti

Podaná žiadosť o registráciu musí byť schválená administrátorom. Podávateľ žiadosti je emailom notifikovaný o rozhodnutí. V prípade vyhovenia je používateľovi umožnené rezervačný systém používať. V prípade zamietnutia je používateľovi doručený dôvod zamietnutie jeho žiadosti.

Žiadosť o kategóriu oprávnení

Podanie žiadosti o kategóriu oprávnení

V prípade, že používateľ potrebuje pre rezervovanie zdrojov vyššiu kategóriu oprávnení, je v systéme možné o ňu požiadať. Odkaz na formulár pre žiadosť sa nachádza v ľavom menu v časti „Můj účet“ pod odkazom „Editovat kategorie oprávněni“.

Formulár vyzerá následovne:

Formulár obsahuje výpis kategórií oprávnení, ktoré sú momentálne prihlásenému používateľovi pridelené.

Pre podanie žiadosti o konkrétnu kategóriu je potrebné vybrať žiadanú kategóriu z menu a vypísať dôvod jej žiadosti. Po kliknutí na „Požádat“ bude v systéme vytvorená žiadosť.

Schválenie žiadosti o kategóriu oprávnení

Administrátor bude upovedomený o vytvorení tejto žiadosti. Po spracovaní žiadosti bude používateľ emailom informovaný o pridelení žiadanej kategórie, alebo o dôvode zamietnutia podanej žiadosti.

Vytvorenie projektu

Vytvorenie projektu je nutným predpokladom pre vytvorenie rezervácie. Pred vytváraním nového projektu overte, či už projekt nebol vytvorený vašimi spoluautormi.

Projekt sa vytvára vo webovom video archíve:

Je povinné vyplniť názov projektu (napr. názov filmu na torom pracujete):

Ďalej je možné definovať ďalších autorov a ich funkcie:

V prípade spolupráce viacerých autorov je vhodné ich všetkých pridať do zoznamu osôb s povolením rezervovať zdroje pre tento projekt:

Vytvorenie rezervácie

Pre vytvorenie rezervácie je potrebné prejsť sprievodcom rezerváciou na ktorého je možné prejsť vybraním položky „Nová rezervace“ v ľavom menu v časti „Správa rezervací“:

Vyberte zdroje, ktoré chcete rezervovať. Informace o konkrétnom zdroji zobrazíte kliknutím na ikonu „i“. Kliknutím na meno výdajcu zobrazíte jeho výdajnú dobu a místnost v ktorej techniku vydáva.

Pre každý zdroj je potrebné vybrať projekt na ktorý je požičiavaný (kliknutím na „šípku“ nastavíte jeden projekt všetkým zdrojom). Vyberte dátum a čas, začiatku a konca rezervácie.

Kliknutím na „Zobrazit“ nad poliami pre zadávanie dátumov, Je možné zobraziť náhľad výdajcovej dostupnosti. Ďalej je možné nastaviť počet hodín pred zaslaním upomienkového emailu k vyzdvihnutiu resp. odovzdaniu zdrojov.

Kliknutím na „Pokračovat“ je rezervácia vytvorená.

V prípade rezervovania zdrojov od viacerých výdajcov bude rezervácia rozdelená na viac časti. Každá časť bude obsahovať len zdroje od jedného výdajcu. Čas vyzdvihnutia a odovzdania rezervácie je nutné vyplniť pre každú z týchto rozdelených rezervácií.

Po vytvorení rezervácie je používateľovi zaslaný email s detailmi rezervácie a rezervačný dokument, ktorý je potrebné vytlačiť a odovzdať výdajcovi pri preberaní rezervovaných zdrojov.

Rezervačný dokument je možné vytlačiť aj z rezervačného systému v časti „Správa aktuálních rezervací“:

Attachments (13)

Download all attachments as: .zip