wiki:WikiStart

Version 10 (modified by rozum, 6 years ago) (diff)

--

Trac LEMMA

Trac je systém využívaný pre správu vývoja a dokumentáciu webových aplikácií laboratória LEMMA a to hlavne rezervačného systému.

Rezervačný systém

Rezervačný systém je dostupný na https://lemma.ics.muni.cz/RS/

V tomto systéme nájdete dokumentáciu k rezervačnému systému a jeho použitiu.

Pre informácie o rezervačnom systéme, navštívte

Hlásenie defektov

V prípade nálezu výskytu defektu v rezervačnom systéme, prosíme, nahláste túto skutočnosť vytvorením nového hlásenia o defekte (Nové hlásenie).

Pri vytváraní tohoto hlásenia dodržujte pravidlá o zadávaní defektov ().

Použitie tohoto systému

Pre plné oboznámenie sa s používaním tohto systému, navštívte následujúce odkazy:

Pre zobrazenie kompletného prehľadu dostupných lokálnych wiki stánok navštívte TitleIndex.