wiki:WikiStart

Version 7 (modified by rozum, 6 years ago) (diff)

--

Trac LEMMA

Trac je systém využívaný pre správu vývoja webových aplikácií laboratória LEMMA a to hlavne rezervačného systému.

Dokumentácia rezervačného systému

V tomto systéme nájdete dokumentáciu k rezervačnému systému a jeho použitiu.

Hlásenie defektov

V prípade nálezu výskytu defektu v rezervačnom systéme, prosíme, nahláste túto skutočnosť vytvorením nového hlásenia o defekte (). Pri vytváraní tohoto hlásenia dodržujte pravidlá o zadávaní defektov ().

Použitie tohoto systému

Pre plné oboznámenie sa s používaním tohto systému, navštívte následujúce odkazy:

Pre zobrazenie kompletného prehľadu dostupných lokálnych wiki stánok navštívte TitleIndex.